PRACA DLA FACHOWCÓW, PROFESJONALIŚCI DLA PRACODAWCÓW

Umożliwiamy wykwalifikowanym pracownikom znalezienie pracy zgodnej z ich  kwalifikacjami i oczekiwaniami. 5praca.pl to unikalna platforma marketingu personalnego polskich i zagranicznych pracodawców skierowanego do pracowników w branżach tworzyw sztucznych, opakowaniowej, POS, reklamowej, poligraficznej, papierniczej, recyklingu oraz pokrewnych. Oferujemy specjalistyczną, wielopoziomową rekrutację ogłoszeniową profesjonalistów, narzędzia rekrutacyjne oraz  kształtowanie wizerunku firm na rynku pracy – branżową  komunikację personalną (employer branding)

 • Business man watering green recycle sign tree on city background

 • Portrait of worker holding bin with glass bottles in recycling p

 • She support recycling of waste

 • freundlicher Lagerist im Lagerhaus // storeman in warehouse

 • 6foto

 • Maintenance engineer

 • Portrait of experienced industrial worker

 • Factory operator

 • industrial workers at tool workshop

 • High Tech industrie factory // Industriebetrieb Solarzellen

 • Key account manager

 • Engineering industrial designing

 • Employer Branding

 • Employer Branding

 • Businessman editing photographs

 • Success and professionalism in person

 • Business negotiations

 • Young officially dressed people having discussion with tablet PC

 • Job interview or meeting situation

 • Java Printing

dam pracę

Szukam pracy

TWORZYWA SZTUCZNE

branża chemiczna i gumowa, kompozyty, przetwórstwo tworzyw sztucznych

PAPIER

branża drzewna, przetwórstwo papieru

OPAKOWANIA

usługi opakowaniowe, POS

POLIGRAFIA

branże: wydawnicza, szkolna, biurowa, reklamowa, medialna

RECYKLING

maszyny i materiały dla branż 5praca.pl

Wyszukaj Pracę

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Ogłoszenia Premium

Zaufali 5praca.pl

[więcej]

Te rozmowy pomogą Ci podjąć decyzję…

Odpowiedzi na pytania udzielił Pan Jarosław Aleksander, dyrektor Plastica Sp. z o.o.
Pan Jarosław Aleksander z firmy Plastica
- Gratulujemy i prosimy opowiedzieć co jest niezbędne, by znaleźć się na 3. miejscu na liście regionalnej i 67. miejscu na liście ogólnopolskiej Diamentów Forbesa 2016 r.? Jakie czynniki zdecydowały o takim sukcesie Spółki?

Jarosław Aleksander: - Przede wszystkim gratulacje należą się całemu zespołowi spółki Plastica Sp. z o.o. bez którego nie udałoby się osiągnąć zamierzonego celu. Synergia potencjału ludzkiego połączona z najnowszą technologią, w którą nieustannie inwestujemy daje najlepsze efekty w długofalowym podejściu do biznesu.

- Jak rozpoczęła się działalność Plastica Sp. z o.o.?


Jarosław Aleksander: - Działalność Plastica Sp. z o.o. rozpoczęła się w 2004 roku od produkcji paroprzepuszczalnych folii i laminatów. To dzięki tym strategicznym półfabrykatom wytwarzanym na miejscu, marki wyrobów higienicznych Grupy TZMO zyskały nową jakość i przewagę konkurencyjną na rynku globalnym.

- W czym produkty oferowane przez Państwa Firmę są lepsze od produktów konkurencji?

Jarosław Aleksander: - Mottem przewodnim naszej organizacji jest pasja dla innowacji. Przekłada się to na działania inwestycyjne, a następnie na jakość i cenę produktów i usług. Dzięki temu pozycja marek Grupy TZMO umacnia się i zdobywa coraz większe zaufanie konsumentów na ponad 80-ciu rynkach świata.

- Kto jest największym odbiorcą Państwa produktów i czy planujecie zwiększyć sprzedaż w najbliższym roku, a jeśli tak, to jakie konkretne kroki są zaplanowane w tym kierunku?

Jarosław Aleksander: - Większość naszych produktów zarówno higienicznych jak i medycznych jest dystrybuowana przez TZMO SA, jednakże część biznesu – głównie związana z recyklingiem – jest obsługiwana przez spółkę Plastica Sp. z o.o. bezpośrednio. Co roku inwestujemy na terenie Plastica Sp. z o.o. bardzo dużo pieniędzy i w następnych latach będziemy kontynuować działania inwestycyjne związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych oraz z wdrażaniem nowych technologii.

- Na jakie cechy i umiejętności zwracają Państwo uwagę podczas rekrutacji pracowników?

Jarosław Aleksander: - Nie możemy mówić o uniwersalnych cechach i umiejętnościach, na które zwracamy uwagę podczas rekrutacji pracowników, gdyż każde stanowisko ma indywidualną specyfikę. Ważna jest jednak dla nas inicjatywa własna pracowników, która pozwala na usprawnianie procesów w firmie i przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju. To talent i wkład pracowników w działanie firmy w połączeniu z najnowszą technologią przekładać się będą na sukces naszej firmy.

- Czy Firma preferuje krótsze terminy umów o pracę, by w porę zatrudnić nową osobę czy jednak Plastica Sp. z o.o. daje pracownikowi szansę, by mógł się wdrożyć i dopiero w dłuższej perspektywie ocenia progres danej osoby?

Jarosław Aleksander: - Postępy naszych pracowników oceniamy w dłuższej perspektywie czasowej. Pomagamy wdrożyć się w strukturę firmy, obserwujemy podejmowane przez pracowników działania i podejmujemy decyzję o rozwoju indywidualnym pracownika.

- Jak Spółka pomaga obecnym pracownikom w rozwoju zawodowym na różnych szczeblach zatrudnienia?

Jarosław Aleksander: - Corocznie opracowujemy plany potrzeb szkoleniowych. Przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne oraz delegujemy pracowników na szkolenia zewnętrzne, które umożliwiają im podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy otwarci na sugestie pracowników dotyczące ich bieżących potrzeb szkoleniowych oraz partycypujemy w kosztach edukacji.

Firma oferuje określone ścieżki rozwoju. Prowadzimy także wewnętrzne procesy rekrutacji, nie tylko w ramach Spółki, ale całej Grupy TZMO, która zapewnia rozwój zawodowy również poza granicami kraju.

- Czy Plastica Sp. z o.o. zamierza rozszerzyć działalność, w związku z tym zatrudnić nowe osoby i około ile w ciągu najbliższych kilku miesięcy? Czy może Spółka zamierza bardziej zmechanizować fabrykę i w związku z tym planowana jest redukcja kosztów zatrudnienia?

Jarosław Aleksander: - Dziś firma zatrudnia ponad 1250 osób. To znaczna zmiana w odniesieniu do 2008 roku zanim podjęliśmy działania inwestycyjne na terenie Plastica Sp. z o.o. objętym obszarem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wówczas spółka zatrudniała 67 osób. Tak znaczny wzrost zatrudnienia wiąże się z dynamicznym rozwojem firmy. Każda nowa inwestycja pociąga za sobą wzrost zatrudnienia. Oczywiście inwestujemy i nadal będziemy inwestować w robotyzację i obniżenie kosztów wytwarzania. W najbliższym czasie zamierzamy zwiększać zatrudnienie związane z uruchamianiem nowych ciągów technologicznych.

- Czy firma wspiera akcje dobroczynne lub jest ich sponsorem? Czy może planuje takie działania?

Jarosław Aleksander: - Plastica Sp. z o.o. kilkakrotnie wspomagała akcję „Szlachetna Paczka” wspierając najbardziej potrzebujących w artykuły higieniczne. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu organizowane są przez spółkę TZMO SA, która w swojej misji zakłada łączenie ich z działalnością ekonomiczną.

- Jakie plany finansowe na najbliższy rok? Czyżby za rok na pierwszym miejscu Diamentów Forbesa?


Jarosław Aleksander: - W latach 2011 – 2012 zdobyliśmy Diament Forbesa. W latach 2014-2016 zajmowaliśmy pozycję w pierwszej trójce, co świadczy o dobrej kondycji i ciągłym rozwoju firmy. Konkurencja na rynku jest coraz większa i lista Forbesa co roku zmienia swój kształt. Wierzę, że niezależnie od coraz silniejszej konkurencji w kolejnych latach nie zabraknie nas w tym rankingu.
[...]

Wyszukaj Pracę